top of page

הגשת תקצירים

חברות וחברים, 

הכנס התלת שנתי של האיגוד לפסיכיאטריה 2021 קורם עור וגידים.

למרות מגיפת הקורונה, הועדה המדעית נחושה לבנות את הכנס המוצלח ביותר בכל הזמנים עם רמה מדעית גבוהה ולא מתפשרת יחד עם ייצוג מאזן של כל הנושאים ומגוון השירותים הקיימים בישראל בתחום בריאות הנפש.

כל התקצירים שיוגשו ייבדקו על בסיס הרמה המדעית שלהם. למושבים עם איזון מגדרי בין מרצים למרצות או שילוב של מרצים ותיקים עם מתמחים בתחילת הדרך תינתן עדיפות. בנוסף, תינתן העדפה לתקצירים/סימפוזיונים המשלבים אחד מהדברים הבאים: שילוב קליניקה/מדע בסיסי, שת"פ בי"ח-קהילה, שת"פ שני מרכזים.

כולכם מוזמנים להגיש תקצירים להצגתם בכנס בחגיגה של מדע, ידע וקשרים חברתיים בנוף מדברי קסום.

ההצעות יוגשו לאחת מהקטגוריות הבאות:

1. סימפוזיון מוצע במסגרת מושבים מקבילים (oral presentation) - בכל מושב 4 הרצאות, כל אחת 10 דק' ו-5 דק' שאלות ודיון. סה"כ שעה. ניתן להגיש סימפוזיון שלם בנושא אחד עם 4 דוברים ויו"ר (היו"ר יכול להיות אחד הדוברים). 

2. תקציר להרצאה פרונטלית בודדת - ניתן להגיש תקציר אחד להרצאה בודדת והועדה תשבץ את ההרצאות שיתקבלו או 4 תקצירים עפ"י התחום לסימפוזיון עם נושא אחד משותף. 

3. פוסטר אלקטרוני - גודל הפוסטר הינו 29.7X21CM (עמוד A4 לאורך). 

4. סיעור מוחות (DEBATE) - 2 מרצים המעלים נושא קליני או מחקרי שנוי במחלוקת ומציגים כל אחד בתורו בעד ונגד עם מנחה. 

הנחיות למשלוח התקצירים:

את התקצירים יש לשלוח דרך המערכת המקוונת.

 

* הכללת תקצירים שיתקבלו בתכנית המדעית תלויה בתשלום דמי רישום. 


 

            פרופ' גיל זלצמן - יו"ר הועדה המדעית

             וחברי הועדה

חתימה של זלצמן- שקוף.png
bottom of page