top of page

ועדות הכנס

ועדה מארגנת

ד"ר מרינה קופצ'יק

יו"ר הועדה המארגנת | מזכירת איגוד הפסיכיאטריה | מנהלת מחלקה במרכז לבריאות הנפש באר יעקב-נס ציונה

דר מרינה קופצ'יק - חדש.jpg

ד"ר סוזנה מוסטובוי

עוזרת רפואית למנהל המרכז לבריאות הנפש באר יעקב-נס ציונה

דוקטור סוזנה מוסטובוי.jpg

ד"ר דורית פורת

עוזרת רפואית למנהל המרכז לבריאות הנפש לב השרון

%25D7%2593%25D7%25A8%2520%25D7%25A4%25D7

ד"ר גלעד אגר

נציג המתמחים לשעבר | רופא בכיר במרכז לבריאות הנפש גהה

%D7%93%D7%A8%20%D7%90%D7%92%D7%A8%20%D7%

ד"ר לירון בודינגר

גזברית האיגוד | מנהלת טיפול יום במרכז לבריאות הנפש גהה

%D7%93%D7%A8%20%D7%91%D7%95%D7%93%D7%99%

ד"ר איגור ברש

יו"ר סניף ירושלים | סגן מנהל המרכז לבריאות הנפש איתנים

דר איגוד ברש.jpeg

ד"ר הדר שליו

יו"ר סניף הדרום | מנהל המערך הפסיכיאטרי בביה"ח סורוקה

%D7%93%D7%A8%20%D7%A9%D7%9C%D7%99%D7%95%

ד"ר צבי קירש

יו"ר סניף הצפון

%D7%93%D7%A8%20%D7%A6%D7%91%D7%99%20%D7%
bottom of page