top of page

הרשמה לכנס

דמי רישום

הכנס מתקיים במשך שלושה ימים (ניתן להירשם לכל יום בנפרד).

דמי הרישום לכנס כוללים השתתפות חופשית בכל ההרצאות, תג שם, וכיבוד בהתאם לתכנית הכנס.

 

ארוחות הצהריים והפסקות הכיבוד מיועדות למשתתפים בלבד, ללא מלווים.

 

  • לתשומת לבכם, הנחיות ועדת האתיקה מחייבות שאירועים חברתיים לא יכוסו ע"י        חסויות של חברות מסחריות, ולכן אירועי הערב הינם בתשלום נפרד. 

תעריף רישום מוקדם - עד ה-26.05

תעריף רישום מאוחר - החל מה-27.05

 אירועי ערב

bottom of page